International, Ukraine Win Cup

Upcoming

Today
1
2
Under
Total
Over
9:05 PM
Nepochatov, Andrey
Boychuk, Vladimir
1
2.43
2
1.50
Under
1.85
73.5
Over
1.85
8
9:20 PM
Chetverikov, Oleg
Gaynyuk, Vladimir
1
1.86
2
1.84
Under
1.83
74.5
Over
1.87
8
9:40 PM
Antipov, Evgeniy
Rybakov, Yuriy
1
1.78
2
1.93
Under
1.81
74.5
Over
1.89
8
9:55 PM
Kovalenko, Vladislav
Krol, Yan
1
1.97
2
1.75
Under
1.83
74.5
Over
1.88
8